Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JMT Jarosław Tabaka  z siedzibą we Wrześni, 62-300, ul. Wojska Polskiego 7.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe

Przetwarzanie Państwa danych osobowych umożliwia nam na świadczenie usług, m.in. utrzymywanie konta użytkownika założonego na naszej stronie internetowej, realizowanie zamówień, kontakt związany z realizacją usługi.

W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu wykonania umowy sprzedaży (w tym m.in. zawarcia i realizacji umowy, zrealizowania zamówień, rozliczeń, komunikacji za pomocą formularza kontaktowego). Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeśli podczas rejestracji lub w późniejszym czasie korzystania z konta podali nam Państwo jakieś dane, których podanie było opcjonalne, to podstawą ich przetwarzania przez nas jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

– w celu realizacji naszych obowiązków prawnych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy JMT  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), np. w celu wystawiania i przechowywania faktur, czy rozpatrywania wszelkich reklamacji.

– w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy JMT (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii Państwa zamówień, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń.

– w celu wysyłania do Państwa treści marketingowych. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes firmy JMT  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wysyłaniu zamówionej komunikacji marketingowej w formie elektronicznej. Przetwarzanie danych w tym celu odbywa się jedynie, gdy wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych drogą elektroniczną.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.

Czas przechowywania przez nas danych osobowych oraz  cofnięcie zgody na przetwarzanie.

Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres niezbędny do realizacji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży, w tym m.in. ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, Państwa dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Jeśli chcą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, można to zrobić elektronicznie, listownie, telefonicznie, jak i osobiście – dane kontaktowe umieszczone są poniżej w części „Kontakt z zarządcą danych”.

Udostępnianie danych osobowych na rzecz innych podmiotów

Państwa dane mogą zostać przez nas udostępnione odpowiednim organom państwowym (np. Policji, Prokuraturze, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych) i tylko jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną.

Dodatkowo, Państwa dane mogą zostać przez nas udostępnione innym administratorom (jeśli sami Państwo o to do nas wystąpią) lub jeśli podyktowane to będzie realizacją zawartej z Państwem umowy (np. kurierowi dostarczającemu Państwu zamówiony towar), jednakże tylko w zakresie niezbędnym do realizacji czynności przez innych administratorów.

 

Prawa osoby przekazującej dane osobowe

W związku z przetwarzaniem przez JMT Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne lub uległy zmianie.

– prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych (tzw. prawo do „bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych, czyli jeśli JMT nie ma podstawy do tego, aby je przetwarzał.

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

– prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii tych danych.

– prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam Państwo przekazali lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe i jeśli pokryją Państwo ewentualne niezbędne koszty takiego przeniesienia danych.

– prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych.

– prawo do wycofania zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu. Niniejsze prawo nie ma bezwzględnego zastosowania do sytuacji, kiedy Państwa dane będą nam niezbędne do realizacji zawartej z nami umowy lub obrony naszych praw wynikających z przepisów prawa, w tym ewentualnych roszczeń cywilnoprawnych.

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 r. nazywanego Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych), jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa. Ponadto, jeśli zauważą Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych narusza Państwa prawa, zasadnym będzie poinformowanie nas o tym, celem wyjaśnienia sytuacji i zareagowania na Państwa uwagi i sugestie.

Pliki Cookies

Sklep JMT posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze naszego klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję korzystania z cookies, choć musi mieć świadomość, że wyłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z naszych usług. Korzystanie z naszej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją stosowania powyżej opisanej Polityki plików cookies.

Kontakt z zarządcą danych

Mogą Państwo skontaktować się w następujący sposób:

– poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://jmt.com.pl/kontakt/

– telefonicznie: + 48 61 436 17 57

– listownie lub osobiście w siedzibie JMT: 62-300 Września, ul. Wojska Polskiego 7

Niniejsza Polityka prywatności odpowiada warunkom wskazanym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie RODO.

Obowiązek informacyjny RODO